21-10-18

Dit betekent het meerjarenplan van ILT voor transportondernemers

ILENT Auto

Onlangs presenteerde ILT het meerjarenplan voor de periode 2019 t/m 2023. Er komt meer focus op manipulatie en met name bedrijven met een hoog risicoprofiel worden aangepakt.

Hoog risicoprofiel

In het meerjarenplan schrijft de inspectiedienst dat bedrijven met een hoog risicoprofiel meer en zwaarder gecontroleerd zullen worden. Er wordt geen definitie gegeven van wat dit hoge risicoprofiel inhoudt, maar we kunnen wel een inschatting maken:

  • Bedrijven die gebruik maken van onderaannemers;
  • Bedrijven die gebruik maken van buitenlandse chauffeurs;
  • Bedrijven die in het verleden overtredingen hebben begaan op het gebied van rij- en rusttijden of tachograafwetgeving;

Naast deze maatregel worden ook illegale tachograaf inbouwstations aangepakt, net als de cabinerust.

Zorg voor een goed imago

ILT voert zowel bedrijfs- als wegcontroles uit. Bij een wegcontrole wordt willekeurig gecontroleerd, maar bij de bedrijfscontroles wordt er nadrukkelijk gefocust op bedrijven met een hoog risicoprofiel. Bij TachoByte spreken we dagelijks met transportondernemers die zich afvragen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in deze categorie vallen. TachoByte helpt deze ondernemers graag met behulp van degelijke software. Deze software zorgt voor een aantal zaken:

Een geïntegreerd overtredingenrapport. Hiermee laat u de inspectiedienst zien dat u rij- en rusttijden serieus neemt en zelf proactief handelt. Diverse bedrijven met zogenaamd ‘goed gedrag’ hebben zelfs een convenant kunnen sluiten met ILT, waardoor ze nu minimaal worden gecontroleerd.

Een volledig geautomatiseerde tachograafadministratie. Zowel de chauffeurspas als de tachograaf worden automatisch uitgelezen. Dit gebeurt op tijd en de gegevens worden 24/7 beschikbaar gesteld volgens de wettelijke vereisten. Hiermee maakt uw bedrijf een uitstekende eerste indruk wanneer de inspecteur op bezoek komt.

Digitale Tachograaf software

De digitale tachograaf software van TachoByte speelt al meer dan 10 jaar een rol in het verzorgen van de tachograafadministratie van honderden transportondernemers. Niet alleen besparen deze ondernemers tijd, maar ze voorkomen ook onnodig gezeur met inspectiediensten.

Wilt u gebruik maken van een oplossing die voor u de tachograafadministratie volledig automatiseert en bovendien de inspecteur geruststelt? Vraag dan nu een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met een van onze mensen.

Vraag een offerte aan