Digitale tachograaf

Wanneer is een tachograaf verplicht?

Vanaf 1 mei 2006 moeten voertuigen en voertuigcombinaties met een totaalgewicht vanaf 3.500 kg in de EU uitgerust zijn met een eerste generatie digitale tachograaf. Dit geldt zowel voor vrachtwagens als bestelauto's die deze gewichtsgrens overschrijden, evenals voertuigen ontworpen voor het vervoer van meer dan negen personen (inclusief de bestuurder). Oudere voertuigen mogen nog steeds analoge tachografen gebruiken.
tachograafkaart

Smart tachograaf 2

Nieuwere regelgeving vereist dat wagenparken hun analoge tachografen en oudere digitale modellen vervangen door de nieuwere smart tachograaf versie 2. Tegen eind augustus 2025 zullen naar verwachting alle vrachtwagens zijn uitgerust met deze nieuwe versie. Voor voertuigen voor eigen vervoer kunnen verschillende vrijstellingen gelden, zowel op nationaal als Europees niveau.

Vrijstellingen van de tachograafplicht

Er zijn diverse vrijstellingen op zowel nationaal als Europees niveau die bepalen wanneer een tachograaf niet verplicht is.

Nationale vrijstellingen (Nederland)

De nationale vrijstellingen zijn gebaseerd op de bepalingen in artikel 13 van de EG verordening 561/2006. Niet alle lidstaten hebben alle vrijstellingsopties overgenomen. Bovendien hebben lidstaten de vrijheid om aanvullende beperkingen toe te voegen aan deze vrijstellingen.

 • Voertuigen van of zonder bestuurder gehuurd door de overheid voor wegvervoer dat particuliere vervoersondernemingen niet beconcurreert.
 • Voertuigen van landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats.
 • Land- en bosbouwtrekkers voor land- of bosbouwwerkzaamheden binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats.
 • Voertuigen gebruikt voor autorijlessen en -examens, mits deze niet commercieel worden gebruikt voor het vervoer van goederen of personen.
 • Voertuigen gebruikt voor rioleringsdienst, bescherming tegen overstromingen, water-, gas- of elektriciteitsvoorziening, en diverse andere publieke diensten.

Europese vrijstellingen

Internationale vrijstellingen gelden in alle EU-landen, plus IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. Deze vrijstellingen worden beschreven in artikel 3 van EG verordening 561/2006.

 • Voertuigen met een toegestane maximumsnelheid van niet meer dan 40 km per uur.
 • Voertuigen die specifiek worden gebruikt voor medische doeleinden.
 • Voertuigen die zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond hun standplaats.
 • Voertuigen die op de weg worden beproefd voor technische ontwikkeling, reparatie of onderhoud, en nieuwe of vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen.
 • Voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 7,5 ton die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer.
 • Commerciële voertuigen met een historisch statuut voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen.

Wat betekent vrijstelling?

Bedrijven die in aanmerking komen voor een vrijstelling zijn niet verplicht om een tachograaf te installeren, te gebruiken of te onderhouden. In het geval van een digitale tachograaf kan deze op “out-of-scope” worden gezet, wat betekent dat de tachograaf handmatig kan worden uitgezet.

Boetes

Het niet naleven van de tachograaf wetgeving kan leiden tot forse boetes die variëren van €100 tot €4.400 per overtreding, afhankelijk van het land waarin de overtreding plaatsvindt.

Gebruik en onderhoud van de tachograaf

Gebruik: Bij analoge tachografen moeten tachograafschijven worden gebruikt, terwijl bij digitale tachografen tachograafkaarten nodig zijn. Chauffeurs moeten de gegevens van de afgelopen 28 dagen bij zich hebben.
Onderhoud: Onderhoud moet worden verricht door gecertificeerde garages. De RDW certificeert deze garages en houdt toezicht. De tachograaf moet elke twee jaar worden geijkt.

Aan de slag met een digitale tachograaf in uw vrachtwagen of bestelauto’s

Bent u op zoek naar een digitale tachograaf oplossing voor uw vrachtwagen of bestelauto en wilt u een offerte aanvragen? Of heeft u meer informatie nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Sinds 2007 biedt Tachobyte betrouwbare tachograaf oplossingen die uw bedrijfsvoering aanzienlijk vereenvoudigen.

Met onze oplossing hoeft u nooit meer handmatig de digitale tachograaf uit te lezen. Bovendien zijn alle gegevens altijd beschikbaar in het vereiste formaat, wat problemen met de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voorkomt.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een vrijstelling?
Gebruik onze tachograaf vrijstelling check om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Wat moet ik doen als mijn voertuig onder de tachograafplicht valt?
U moet zorgen voor een correcte installatie, gebruik en onderhoud van de tachograaf en ervoor zorgen dat de rij- en rusttijden correct worden geregistreerd en opgeslagen.

Vraag een offerte aan