Wetgeving

Privacy en zekerheid

Bij TachoByte zijn privacy en veiligheid net zo belangrijk als de werking van onze oplossing zelf. Het spreekt dan ook voor zich dat we diverse maatregelen hebben getroffen die dit garanderen
Remote download Slider

Privacy en zekerheid

Als we de gegevens van uw bestuurderskaart en tachograaf uitlezen en bewaren, moet u er vanuit kunnen gaan dat de privacy en veiligheid worden gewaarborgd. Bij TachoByte zijn privacy en veiligheid net zo belangrijk als de werking van onze oplossing zelf. Het spreekt dan ook voor zich dat we diverse maatregelen hebben getroffen die dit garanderen:

Versleutelde data-uitwisseling: bij het uitlezen van de tachograaf en de bestuurderskaart maken we gebruik van een versleutelde verbinding. Dit betekent dat kwaadwillenden uw gegevens niet kunnen ‘onderscheppen’.

Data opgeslagen op eigen fysieke servers in Nederland: bij TachoByte maken we geen gebruik van de diensten van grote buitenlandse cloudaanbieders. Dit betekent dat uw data niet in handen valt van een buitenlandse partij, maar gewoon in Nederland blijft en onder onze strenge privacywetgeving valt.

Uw bedrijfskaart veilig opgeslagen: Als u de gegevens optimaal wilt beveiligen en minder handmatig werk wilt doen bij het extern downloaden van digitale tachograafgegevens, kunt u gebruik maken van de optie om uw bedrijfskaart op te slaan in een beveiligd datacentrum. Deze kan dan niet verloren gaan of beschadigd worden.

AVG- De nieuwe Europese Privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU van toepassing. Sindsdien is in de hele EU dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing. Deze nieuwe verordening is, in tegenstelling tot de oude richtlijn, geoptimaliseerd voor de nieuwe digitale wereld waarin we leven. Deze verordening stelt voorschriften vast voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening beschermt ook de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en hun recht op de bescherming van persoonsgegevens. De AVG stelt expliciet dat de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd moet zijn op de volgende zes principes:

  • Persoonsgegevens moeten op rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt. Dit betekent dat u het recht hebt om altijd te worden geïnformeerd welke gegevens van u worden verzameld en wat er met deze gegevens gebeurt.
  • De persoonsgegevens moeten voor een specifiek doel worden verwerkt. Dit betekent dat uw gegevens alleen mogen worden gebruikt voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden.
  • De persoonsgegevens moeten correct zijn. Dit betekent dat alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.
  • De persoonsgegevens moeten zo min mogelijk worden verzameld. Dit betekent dat de gegevensverwerking passend en omvangrijk moet zijn en beperkt moet blijven tot de noodzakelijke omvang.
  • De persoonlijke gegevens moeten beperkt zijn door het geheugen. Dit betekent dat de gegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken personen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is.
  • Persoonsgegevens moeten worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid. Dit betekent dat een adequate beveiliging van persoonsgegevens, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, onopzettelijke vernietiging of beschadiging.

Het spreekt voor zich dat TachoByte al jaren voldoet aan alle normen en verplichtingen die in de verordening zijn vastgelegd.

Zekerheid

Bij TachoByte geloven we dat we soms het zekere voor het onzekere moeten nemen wanneer we onze klanten 100% zekerheid willen bieden. Dit is de reden waarom we een escrowovereenkomst hebben afgesloten. Dit betekent dat u altijd over uw gegevens kunt beschikken, zelfs wanneer TachoByte onverhoopt failliet gaat. U kunt op deze manier altijd voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de digitale tachograafgegevens en heeft ruim de tijd om een nieuwe leverancier te zoeken.

Vraag een offerte aan