Digitale tachograaf

Tachograaf symbolen

Tachografen vervullen een cruciale rol in het vastleggen en bewaren van verschillende gegevens, variërend van rijafstand en snelheid tot rijtijd. Deze geavanceerde apparaten, in het bijzonder de digitale tachograaf, zijn verplicht voor alle EU-lidstaten sinds 1 mei 2006. Het doel is het transparanter maken van de registratie van rij- en rusttijden, wat bijdraagt aan het verbeteren van de werkomstandigheden voor bus- en vrachtwagenchauffeurs en het vergroten van de algemene veiligheid op de weg.

Digitale en Smart Tachografen

Sinds de verplichte invoering van digitale tachografen in 2006 zijn ze een onmisbaar instrument geworden voor wagenparkbeheer. Deze digitale tachografen hebben de registratie van rij- en rusttijden transparanter gemaakt en minder fraudegevoelig. Een belangrijke stap vooruit in de technologie is de introductie van de Smart Tacho 2 op 21 augustus 2023, wat meer gemak en efficiëntie met zich meebrengt.

Waarom kennis van Tachograaf Symbolen belangrijk is

Iedereen die met een tachograaf werkt, moet vertrouwd zijn met de gebruikte symbolen. Elk symbool vertegenwoordigt een specifieke chauffeursstatus en helpt chauffeurs onopzettelijke overtredingen te voorkomen. Onjuist begrip van deze symbolen kan leiden tot veiligheidsrisico’s en overtredingen die tot tachograafboetes kunnen leiden.

Innovatieve Remote Download + Track & Trace oplossing

TachoByte heeft een innovatieve Remote Tacho Download-oplossing ontwikkeld. Deze oplossing automatiseert het downloaden van digitale tachograafbestanden, waardoor wagenparkbeheerders worden ontlast. In plaats van handmatig gegevens te downloaden, stelt de oplossing van TachoByte beheerders in staat om alle digitale tachograafbestanden via één enkel platform te bekijken. Deze gegevens worden rechtstreeks naar het platform gestuurd, en alle bestanden worden gecontroleerd op volledigheid en integriteit om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de EU-regelgeving.

Belang van tachograaf symbolen

Tachograafsymbolen vereenvoudigen niet alleen het gebruik van tachografen voor chauffeurs, maar ondersteunen ook de controle en analyse van tachograafgegevens. Deze symbolen helpen bestuurders in één oogopslag een rij- en rustpatroon te visualiseren. Vlootbeheerders en operators hebben verschillende verantwoordelijkheden met betrekking tot digitale tachograafdata, waaronder het downloaden en opslaan van gegevens van chauffeurskaarten en tachografen, het monitoren van administratie en het rapporteren van niet-naleving van regelgeving. Het begrijpen en correct weergeven van tachograafsymbolen kan aanzienlijk veel tijd besparen bij het uitvoeren van deze taken.

Analyses van ambtenaren

Ook ambtenaren die chauffeurs en bedrijven controleren op naleving profiteren van het gebruik van tachograafsymbolen in analyses en controles van patronen. Analyse-software maakt deze analyses van tachograafbestanden eenvoudiger door tachograafdata visueel weer te geven met gebruik van symbolen, waardoor kritieke informatie snel kan worden gevonden.

Basissymbolen: Rijden, Overig Werk, Beschikbaar en Pauze

Tachograafsymbolen geven de huidige tachograafstatus weer. De ‘rijmodus’ wordt automatisch geactiveerd wanneer het voertuig in beweging is. De digitale tachograaf selecteert meestal automatisch de modus ‘overige activiteiten’ wanneer het voertuig tot stilstand komt. De modi ‘pauze/rust’ en ‘beschikbaar’ kunnen handmatig door de chauffeur worden geselecteerd terwijl het voertuig stilstaat. De afbeeldingen van de symbolen worden vaak aangeduid als ‘symbolen’, maar ook als ‘tekens’, ‘pictogrammen’ of ‘iconen’.

Elke tachograaf biedt minimaal vier verschillende actuele situaties, weergegeven door unieke symbolen. Deze symbolen zijn wettelijk vastgelegd in EU-regelgeving, en elke fabrikant moet zich aan deze standaard houden.

Tachograaf symbolen

Rijden Symbool Tachograaf:
1-) Het ‘Rijden’-symbool geeft de status aan van een chauffeur die in het voertuig rijdt, met inbegrip van de tijd dat hij daadwerkelijk rijdt. Opvallend is dat dit symbool ook de tijd bijhoudt dat de motor draait, zelfs als het voertuig stilstaat.

Pauze Symbool Tachograaf:
2-) Het ‘Pauze/Rust’-symbool geeft aan dat de chauffeur een pauze neemt of aan het rusten is. Dit omvat zowel pauzes tijdens het werk als dagelijkse/wekelijkse rustperiodes.

Beschikbaar Symbool Tachograaf:
3-) Het ‘Beschikbaar’-symbool geeft de beschikbaarheid van de chauffeur aan. Deze periodes omvatten wachttijd, tijd doorgebracht op bed terwijl het voertuig in beweging is, of wachten op laden en lossen. Het geeft aan dat de chauffeur tijdens deze periodes paraat moet blijven om weer te gaan rijden.

Overig Werk Symbool Tachograaf:
4-) Het ‘Overig Werk’-symbool geeft aan dat de chauffeur is ingelogd maar ander werk verricht dan rijden. Het voertuig staat stil, en deze status omvat activiteiten zoals laden en lossen, werk voor de leverancier, of werk buiten de transportsector.

Specifieke Symbolen

Naast deze vier basissymbolen gebruiken fabrikanten gevarieerde symbolen om specifieke statussen, uitrustingen of rollen weer te geven. Elke fabrikant voorziet in zijn eigen set symbolen. Combinaties van symbolen worden ook vaak gebruikt om fouten, specifieke rijtijden en verschillende soorten kaarten aan te duiden. Een uitgebreide lijst en gids met tachograafsymbolen en pictogrammen worden doorgaans verstrekt door elke fabrikant, opgenomen in een gebruikershandleiding die bij de tachograaf wordt geleverd.

Voorkomen van boetes

Tachograafboetes kunnen aanzienlijk zijn, en naleving wordt strikt gecontroleerd. Het correct omgaan met digitale tachografen en bestuurderskaarten is dus van groot belang. Dankzij innovatieve oplossingen zoals de Remote Download + Track & Trace van TachoByte wordt het uitlezen van zowel het massageheugen als de bestuurderskaart geautomatiseerd. Hierdoor kunnen wagenparkbeheerders zich concentreren op andere taken, wetende dat de bewaarplicht van twee jaar volledig wordt verzorgd.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat te vinden is op de officiële EU-regelgevingswebsite.

Vraag een offerte aan