Wetgeving

Rij- en rusttijden: de rij-tijden

De rijtijden bepalen hoelang een chauffeur in een bepaalde periode mag rijden.
ILENT Auto

Dagelijkse rijtijd

De dagelijkse rijtijd is de totale bij elkaar opgetelde gereden tijd tussen twee rusttijden. Een rusttijd kan een dagelijkse rusttijd zijn, maar ook een wekelijkse rusttijd. Het is dus niet de gereden tijd op 1 kalenderdag.
In principe is de dagelijkse rijtijd maximaal 9 uur. Maar tweemaal per week mag deze 10 uur zijn. Een week is van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. De verlenging hoeft niet gecompenseerd te worden.
De TachoByte Track & Trace optie toont u de actuele rijtijd per bestuurder op de kaart.

Dagelijkse rijtijd mag 2x per week 10 uur zijn

Wekelijkse rijtijd

De wekelijkse rijtijd is de totale bij elkaar opgetelde gereden tijd in een week. Een week is van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Een week is in dit geval dus niet de periode tussen twee wekelijkse rusten in. Per week mag maximaal 56 uur gereden worden.

2 Wekelijkse rijtijd

De tweewekelijkse rijtijd is de totale bij elkaar opgetelde gereden tijd in elke twee opeenvolgende weken. Een week is van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Deze 90 uur geldt ‘dakpansgewijs’. Dat wil zeggen dat je in week 1+2 maximaal 90 uur mag rijden, maar ook in week 2+3 en in week 3+4 enzovoort.

Ononderbroken rijtijd

De ononderbroken rijtijd is de totaal bij elkaar opgetelde gereden tijd tussen twee onderbrekingen in of tussen een rusttijd en onderbreking in. Deze rijtijd mag niet langer zijn dan 4,5 uur. Daarna moet die rijtijd onderbroken worden door een onderbreking van 45 minuten.
De onderbreking moet OF 45 minuten achter elkaar zijn OF mag worden opgesplitst in eerst 15 minuten en later nog eens 30 minuten.

De regel van 3 x 15 minuten bestaat sinds 1 mei 2007 niet meer!

Na 45 minuten onderbreking staat de ‘teller weer op nul’ en kan er opnieuw 4,5 uur gereden worden. Ook als er na bijvoorbeeld 3 uur rijden een onderbreking van 45 minuten wordt genomen begint er een nieuwe periode waarin 4,5 uur gereden kan worden.
Als er na een rijtijd van 4,5 uur aan een dagelijkse of wekelijkse rust wordt begonnen, dan hoeft er niet eerst een onderbreking van 45 minuten worden genomen.

Dubbele bemanning

Als er twee chauffeurs op een voertuig zitten, dan wordt de tijd dat de tweede chauffeur naast de sturende chauffeur zit door de tachograaf als ‘beschikbaarheidstijd’ geregistreerd. Deze beschikbaarheidstijd telt WEL mee als onderbreking van de rijtijd! Een dubbelbemande vrachtwagen of autobus hoeft dus niet 45 minuten stil te staan na iedere 4,5 rijuren, maar er hoeft alleen maar gestopt te worden om van chauffeur (en bestuurderskaart of registratieblad) te wisselen.

Onderbreking (en pauze)

Officieel wordt er van een onderbreking gesproken, maar de meeste mensen hebben het altijd over een pauze. Tijdens een onderbreking mag er door de chauffeur niet gereden worden en mogen er ook geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden. Een onderbreking dient uitsluitend om te rusten.

Overige pauzes

Niet alle chauffeurs zijn de hele dag aan het rijden. Sommige chauffeurs hebben zelfs zoveel andere werkzaamheden dat de 4,5 uur rijtijd per dag niet eens gehaald wordt. Om er toch voor te zorgen dat ook deze chauffeurs niet te lang achter elkaar werken is de volgende regel bedacht:
Als er meer dan 6 uur arbeid achter elkaar verricht wordt, dan moet er ook gepauzeerd worden. Arbeid is behalve rijden ook andere werkzaamheden zoals laden/lossen. De totale pauze op een dag moet minstens 30 minuten zijn als er op die dag tussen de 6 en 9 uur gewerkt wordt. Wordt er langer dan 9 uur gewerkt, dan moet er minstens 45 minuten pauze op die dag genomen worden. Deze pauzes mogen ook in stukken van 15 minuten genomen worden.

Vraag een offerte aan