04-04-23

Nieuwe beleidsregel voor boetes bij overtredingen van rij- en rusttijden en tachograaf: wat zijn de veranderingen?

Boetes

Veranderingen in boetes voor overtredingen rij-rusttijden en tachograaf

Op 24 maart 2023 is de nieuwe Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2022 in werking getreden. Deze beleidsregel is van belang voor iedereen die te maken heeft met overtredingen op het gebied van rij- en rusttijden of de digitale tachograaf/smart tachograaf. TLN heeft alle veranderingen op een rij gezet.

Nieuwe boetecodes en -bedragen

Toevoeging van boetecategorie en nieuwe boete codes en bedragen

Een aantal nieuwe boetecodes is toegevoegd, waaronder codes die betrekking hebben op normen die met het Mobility Package zijn toegevoegd. Daarnaast zijn veel boetebedragen gewijzigd door de toevoeging van een vierde boetecategorie in navolging van het ERRU-register. Sommige boetebedragen zijn verhoogd, anderen verlaagd.

Rekening houden met mate van verwijtbaarheid

Verminderde verwijtbaarheid, normale verwijtbaarheid, grove schuld of opzet

Bij de vaststelling van boetes wordt rekening gehouden met de mate van verwijtbaarheid. Voorheen was dat niet het geval, maar nu wordt gekeken of er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, normale verwijtbaarheid, grove schuld of opzet. De normale verwijtbaarheid is de norm. Bij verminderde verwijtbaarheid wordt het bedrag vermenigvuldigd met 0,5, bij grove schuld met 1,5 en bij opzet met 2.

Maximaal bedrag boetebeschikking

Nieuwe matrix om maximaal bedrag te bepalen

Bij een eerste bedrijfsinspectie kent de boetebeschikking een maximaal bedrag. Het maximale bedrag wordt nu bepaald aan de hand van een matrix, waarbij gekeken wordt naar het aantal werknemers en de mate van verwijtbaarheid over alle overtredingen tezamen.

Inwerkingtreding

Overgangsregeling en toepassing nieuwe beleidsregel

De nieuwe Beleidsregel is op 24 maart 2023 in werking getreden. Voor overtredingen begaan tot die datum blijft de oude Beleidsregel van toepassing. Als de nieuwe Beleidsregel voor overtredingen begaan tot 24 maart 2023 leidt tot een gunstiger resultaat, dan zal deze regel worden toegepast. De complete Beleidsregel met toelichting is hier te vinden.

TachoByte: kies voor zekerheid

Tachobyte levert sinds 2007 betrouwbare tachograaf oplossingen die uw onderneming het een stuk gemakkelijker maken. Met onze oplossing hoeft u nooit meer handmatig de digitale tachograaf uit te lezen en bovendien heeft u altijd alle gegevens beschikbaar in het vereiste formaat en voorkomt u gedoe met de inspecteur.

  • Remote Download
  • Ook op uw smartphone en tablet
  • Uitgebreide rapportages
  • Geïntegreerde overtredingsmodule

Bekijk onze video hieronder, of klik hier.

Vraag een offerte aan