19-05-22

TLN wil ruimere inzetmogelijkheden LZV’s

Lange vrachtwagens zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. De besparing zou veel groter kunnen zijn als ze op meer wegen mogen rijden. TLN pleit daarom voor uitbreiding van de uitvoeringsmogelijkheden.
Tachobyte Truck

Langere en/of zwaardere vrachtwagens (LZV)

LZV’s bieden daarbij aanzienlijke voordelen voor milieu en logistiek. Er zijn er bijna 3.000 in gebruik en dat aantal groeit nog steeds. Als alle LZV’s in Nederland op de weg rijden, wordt er jaarlijks enorm veel CO2-uitstoot bespaard. De besparing kan veel groter zijn als meer vervoerders/verladers voor dit concept kunnen kiezen. De LZV-ontheffing maakt dit niet mogelijk. Dit is zo beperkend dat veel laad- en losplaatsen onbereikbaar zijn voor LZV’s. De TLN pleit daarom voor verandering.

Huidige ontheffing

Lange vrachtwagens die nu zijn vrijgesteld, mogen op alle daarvoor goedgekeurde wegen rijden met de zogenaamde basisvrijstelling. Het probleem ligt bij de laad-/lospunten die buiten het LZV-wegennet liggen. Dit zijn wegen die zijn afgewezen voor opname in het LZV-net omdat ze niet voldoen aan de algemene voorwaarden. De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid van een aanvullende ontheffing voor deze snelwegen (de zogenaamde LZV-aansluitroute), maar deze optie is alleen mogelijk voor vervoerders waarvan het bedrijf al van oudsher op een minder goed bereikbare locatie is gevestigd (voor LZV’s).

Wegbeheerder

TLN wil graag dat de scope van dit programma wordt opengesteld voor andere bedrijven of specifieke laad-/loslocaties. Deze locaties kunnen bijvoorbeeld ook in aanmerking komen voor een incidentele ontheffing voor langere vrachtwagens. Een aanvraag wordt nu standaard afgewezen omdat de wet niet bepaalt dat de wegbeheerder de uiteindelijke beslissing neemt over het al dan niet toestaan ​​van LZV’s op het betreffende traject.

Veiligheid

Door de aanpassing kunnen langere vrachtwagens ingezet worden op routes waar dit nu niet mogelijk is. Dit kunnen bijvoorbeeld fabrieken of bedrijven zijn die niet aan de hoofdweg of op een industrieterrein staan, maar ook plaatsen waar in een bepaalde periode veel transport plaatsvindt, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden aan grote zonneparken. Op deze manier kan veel milieuwinst worden behaald. Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat de veiligheid van andere weggebruikers niet in gevaar komt. Een occasionele vrijstelling heeft het voordeel dat er bepaalde voorwaarden worden toegevoegd die dit goed kunnen regelen. TLN heeft het voorstel voorgelegd aan het  Overleg Centraal OntheffingsVerlening (OCOV).

bron

TachoByte: kies voor zekerheid

Tachobyte levert sinds 2007 betrouwbare tachograaf oplossingen die uw onderneming het een stuk gemakkelijker maken. Het uitlezen van de tachograaf hoeft met onze oplossing nooit meer handmatig  en bovendien heeft u altijd alle gegevens beschikbaar in het vereiste formaat en voorkomt u gedoe met de inspecteur.

Tachograaf Analyse met TachoByte

  • Controle op alle rij tijden wetgeving
  • Controle op zowel dagelijkse als wekelijkse rusttijden
  • Ferry/Trein en meervoudige bemanning
  • Correcte invoer van activiteiten

Vraag een offerte aan