29-09-20

ILT gaat volledig automatisch tachograaf data verzamelen

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft voor 2021 een update van haar meerjarenplan gepubliceerd.
ILENT Auto

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft voor 2021 een update van haar meerjarenplan gepubliceerd. De voortdurende strijd tegen manipulatie van de tachograafdata heeft daarin een voorname rol.

ILT zet in haar publicatie vier programmadoelen uiteen:

  • Minder schade aan de infrastructuur door minder overbelading;
  • Minder fysieke en economische schade door minder (over)vermoeidheid van chauffeurs;
  • Evenwichtiger wegtransportsector door minder schijnconstructies en minder parkeeroverlast;
  • Verbeterde informatiepositie over de markt van goederenvervoer.

Belangrijke uitgangspunten om deze doelen te verwezenlijken zijn onder meer nieuwe wapens in de strijd tegen de manipulatie van de tachograaf en daarmee concurrentievervalsing in het wegtransport. De ILT werkt aan een systeem waarmee zij in 2021 volledig automatisch tachograafdata kan verzamelen. Ondernemers ontvangen dan van de ILT een rapport met een analyse van die gegevens. Zo kunnen zij zien hoe ze zich aan de regels (voor onder meer rij- en rusttijden) houden. Zo nodig kunnen ondernemers hun eigen bedrijfsvoering verbeteren. De ILT werkt in 2021 ook onder andere samen met de transportsector om manipulatie met tachograafsdata te bestrijden.

Overbelading en zo schade aan de infrastructuur moet ook worden tegengegaan. De ILT werkt in 2021 samen met een grote opdrachtgever in bouwprojecten om overbelading in het vervoer van bouwmaterialen (hoog risico) tegen te gaan.

In samenwerking met andere (inter)nationale toezichthouders, waaronder de Inspectie Sociale Zaken een Werkgelegenheid (ISZW), werkt de ILT aan het bestrijden van schijnconstructies. Het gaat hier om bedrijven die, door een nevenvestiging in het buitenland, van toepassing zijnde wet- en regelgeving omzeilen. Daardoor maken die bedrijven bijvoorbeeld illegaal gebruik van goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Als dit het geval is, gaat dit om een overtreding van de Wet Minimum Loon en/of Wet arbeid vreemdelingen. De ISZW houdt hier toezicht op.

Is er sprake is van een nevenvestiging, waarvan belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering zich in Nederland bevinden?

Dan is de ILT bevoegd om op te treden tegen de Nederlandse onderneming (Europese verordeningen (1071/2009 en 1072/2009). In een dergelijke situatie voldoet de buitenlandse onderneming niet aan de voorwaarden. Deze voorwaarden hebben onder andere te maken met de locatie van de reële vestiging, waar de onderneming activiteiten daadwerkelijk uitvoert, beschikking over de voertuigen is en uitrusting (kantoor en benodigdheden) plaatsvindt. Ook cabotagevervoer en zaken rondom de vergunning worden vanuit de Nederlandse locatie gefaciliteerd. In 2021 doet de ILT onderzoek naar de aard en de omvang van de problematiek.  Dit doet zij op basis van de eerder genoemde Europese verordeningen, de wet Wegvervoer goederen, de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en de daaraan gelieerde verordeningen en regelgeving. Tot slot is het in dit kader van belang te vermelden dat het Europees Parlement op 8 juli 2020 heeft ingestemd met de nieuwe Mobility Package.

Een van de gevolgen van het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten is overlast op  parkeerplaatsen. Chauffeurs die hier tegen de regels in (lang) rusten veroorzaken deze overlast. In 2021 versterkt de ILT de samenwerking met betrokken instanties om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

TachoByte: kies voor zekerheid
Tachobyte levert sinds 2007 betrouwbare tachograafoplossingen die uw onderneming het een stuk gemakkelijker maken. Met onze oplossing hoeft u nooit meer handmatig de digitale tachograaf uit te lezen en bovendien heeft u altijd alle gegevens beschikbaar in het vereiste formaat en voorkomt u gedoe met de inspecteur. Vraag vandaag nog een offerte aan via onze website.

Vraag een offerte aan