10-09-18

Drie bestanden ontbreken, € 41.000 boete

ILENT Auto

Dat niet alleen een overschrijding van de rijtijden tot hoge boetes kan leiden, maar ook een gebrekkige administratie, is pijnlijk duidelijk geworden voor een transportbedrijf uit Deventer.

Hoge boete door ontbrekende bestanden

Transportbedrijf Vos uit Deventer moet een boete van maar liefst € 41.000 betalen aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het bedrijf is het niet eens met de boete en heeft deze aangevochten bij de bestuursrechter. Een uitspraak laat nog even op zich wachten. Het bedrijf maakte gebruik van de diensten van enkele chauffeurs van een uitzendbureau. Hiervan ontbraken enkele verplichte bestanden in de administratie, wat tijdens een controle de boete opleverde.

Verkeersveiligheid of administratieve fout?

Het bedrijf geeft aan dat er geen sprake is van een risico voor de verkeersveiligheid, maar alleen van een administratieve fout. Volgens het bedrijf ligt de schuld bovendien grotendeels bij het uitzendbureau van wie enkele krachten afkomstig waren bij wie onregelmatigheden werden geconstateerd. De inspecteur gaf aan dat de bestanden onleesbaar waren. De advocaat van Vos geeft aan dat de bestanden wel gewoon gelezen konden worden door het bedrijf zelf.

Let op administratie en wettelijke bestandsformaten

Een groot gedeelte van de boetes omtrent de digitale tachograaf wordt niet gegeven omdat de maximale rijtijd wordt overschreden, maar omdat de administratie niet op orde is. Het niet tijdig uitlezen van de digitale tachograaf of de bestuurderskaart kan duizenden euro’s aan boetes opleveren, zoals ook blijkt in dit geval. Daarnaast is het belangrijk dat de bestanden beschikbaar zijn in alle wettelijk vereiste bestandsformaten.

TachoByte levert een oplossing die niet alleen automatisch en tijdig het massageheugen van de digitale tachograaf en de chauffeurspas uitleest, maar deze ook online beschikbaar stelt in alle vereiste formaten. Deze bestanden zijn 24 uur per dag beschikbaar via de computer, laptop, tablet of smartphone.

Geen gezeur tijdens een inspectie? Maak dan gebruik van TachoByte, dé oplossing voor de administratie rondom de digitale tachograaf!

Vraag een offerte aan