02-06-16

Grote controle ilent op busvervoer

Dat niet alleen vrachtwagens maar ook touringcars zijn onderworpen aan strenge regels omtrent rij -en rusttijden wist natuurlijk iedereen. Afgelopen dinsdag vond een grootschalige controle plaats door de inspectie leefomgeving en transport (ILENT) op touringcars uit Nederland, België en Luxemburg.

ILENT

De controle vond plaats door ilent en haar Belgische en Luxemburgse tegenhangers, die de transportregels in de Benelux handhaven. De controle door ilent was specifiek gericht op busvervoer en vond dan ook plaats bij grote attractieparken in Nederland, België en Luxemburg. Tijdens de controle door ilent werd niet alleen de staat van de bussen gecontroleerd. Ook andere zaken kwamen aan bod, waaronder uiteraard het naleven van rij- en rusttijden door de diverse buschauffeurs. Het doel van de controle was, naast het handhaven van de regels, het uitwisselen van kennis tussen de verschillende inspectiediensten als ilent om op die manier een meer uniform handhavingsbeleid te kunnen voeren.

Handhaving in Europa

Op dit moment liggen veel regels in de transportwereld, waaronder de rij- en rusttijden, vast in Europese wetgeving. De manier waarop deze regels worden gecontroleerd en worden afgedwongen door instanties als ilent, samen de handhaving van de regels, is echter vrij om te kiezen. Dit zorgt ervoor dat er nogal eens verschillen zitten tussen de landen, wat kan leiden tot frustratie maar ook kan leiden tot oneerlijke concurrentie. Zo wordt op dit moment door de Franse tegenhanger van ilent een, waarschijnlijk foutief, handhavingsbeleid gevoerd dat problemen oplevert bij dubbel bemande vrachtauto´s. De Europese Commissie kan echter niet direct ingrijpen omdat de Franse inspectiedienst vrij is om hun eigen handhavingsbeleid te kiezen, net als ilent. Door de samenwerking met Belgische en Luxemburgse collega´s hoopt ilent een stap te zetten richting het verbeteren van deze problemen.

Rij- en rusttijden

Hoewel de handhaving per land kan verschillen, is wel een duidelijk patroon te herkennen op het gebied van rij- en rusttijden: de inspecteurs zijn streng en de boetes zijn hoog, ook bij ilent. Tijdens de controle op het busvervoer werden door ilent dan ook diverse overtredingen geconstateerd op het gebied van rij- en rusttijden, waarbij de gecontroleerde bussen afkomstig waren uit meerdere landen. Dat rij- en rusttijden een actueel onderwerp is blijkt ook uit het feit dat ondernemersorganisatie TLN een grote training dag organiseert waarin onder andere de rij- en rusttijden centraal staan.

Net als bij ilent staan ook bij TachoByte rij- en rusttijden centraal en met onze oplossing proberen we ook verbeteringen op dit gebied voor chauffeurs mogelijk te maken. In eerste instantie doen we dat door volledig automatisch de digitale tachograaf uit te lezen op afstand. Aan de andere kant maken we op basis van de uitgelezen gegevens ook rapporten op met daarin de overtredingen op het gebied van rij- en rusttijden. Op deze manier kunnen zowel bus- als vrachtwagenchauffeurs tijdig zien of ze de mist in zijn gegaan en waar nodig figuurlijk bijsturen.

Wilt u geen risico lopen op hoge boetes? Wilt u besparen op onveilige situaties? Wilt u besparen op uw administratie? Dan hebben wij het antwoord voor u. Neem voor meer informatie over de digitale tachograaf contact op met ons of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Vraag een offerte aan