Vanaf 2023 alleen nog maar kilometerheffing voor vrachtvervoer

29-10-2018

Het duurt nog even, maar over iets meer dan 4 jaar mogen EU-lidstaten het gebruik van de infrastructuur door trucks en bestelauto's alleen nog belasten met een kilometerheffing.


Vanaf 2023 kilometerheffing voor trucks en vrachtwagens

Om gebruik van de infrastructuur te belasten mag vanaf 2023 alleen nog maar een kilometerheffing worden gebruikt in EU-lidstaten en dus geen andere belastingvormen. Vanaf dat jaar gaat de regel gelden voor trucks. Dit betekent dat andere belasting, waaronder het Eurovignet, zullen verdwijnen. Er is nog geen informatie over de exacte invulling van de kilometerheffing. Er wordt ook niet gesproken over een uniforme Europese kilometerheffing.

Vanaf 2023 ook kilometerheffing voor "Polensprinters"

Een veelgehoord kritiekpunt op het wegvervoer is concurrentievervalsing. Voorheen werd dit vooral bereikt met behulp van vrachtwagens, maar steeds meer nemen zware bestelauto's hierin de overhand. De zogenaamde "Polensprinters" vallen niet onder de strenge rijtijdenwet en hoeven dus niet te voldoen aan de regels omtrent rij- en rusttijden zoals vrachtwagens dat wel moeten. Deze auto's vallen vanaf 2023 ook onder de nieuwe wetgeving. Bestelauto's onder 2,4 ton ontlopen voorlopig de verplichte kilometerheffing: deze vallen pas vanaf 2027 onder de nieuwe regels.. 

Kilometerheffing niet verplicht maar wel de enige mogelijkheid

Dat de kilometerheffing de verplichte vorm wordt van het belasten van gebruik van logistieke voorzieningen wil niet zeggen dat iedere EU-lidstaat verplicht een kilometerheffing in moet voeren. Landen zijn nog steeds vrij om ervoor te kiezen om het gebruik van logistieke voorzieningen niet te belasten. De verwachting is wel dat door deze nieuwe regels meer landen een kilometerheffing in zullen voeren.

 

 

Enkele referenties

“Wij leveren het beste transport naar Scandinavië, dankzij TachoByte”

Schouwstra Transport

“Nooit meer omkijken naar het uitlezen van de digitale tachograaf”

Melo Transport

“Altijd op de hoogte van de positie van alle voertuigen”

Wim Martens B.V.

TachoByte B.V.

TachoByte zet zich sinds 2007 vol passie in om voor u de beste tachograafoplossingen te bedenken en te implementeren. We zijn hierbij overtuigd van de bijdrage die we leveren aan de efficiëntie van uw bedrijf. 

Contact

TachoByte B.V.
Marssteden 72
7547 TD Enschede
 +31 53 434 11 21
  +31 53 434 56 63

Ritregistratie met keurmerk

Rittenregistratie met keurmerk, goedgekeurd door De Belastingdienst.

Objectbewaking

GPS tracker, met beveiliging en draaiurenmeter.