04-05-16

Aanpassingen cabotage en andere zaken op komst

Vorige week heeft de Europese Commissie vergaderd met diverse partijen uit de transportwereld. Hieruit komt onder meer naar voren dat de Europese Commissie bestaande regels rondom cabotage, maar ook andere zaken aan wil passen.

Cabotage, eurovignet en nog veel meer

Eurocommissaris Violeta Bulc is vanuit de Europese Commissie verantwoordelijk voor de transportwereld, waar wetgeving rondom cabotage ook onder valt. Cabotage is het vervoeren van goederen in 1 land, bijvoorbeeld Nederland, door een bedrijf uit een ander land, bijvoorbeeld België. Cabotage is van oudsher bijna altijd verboden geweest in de meeste landen, maar sinds de Europese samenwerking is de wetgeving rondom cabotage aan het veranderen. Naast cabotage wil Bulc ook andere zaken aanpakken, zoals het eurovignet, brievenbusmaatschappijen, voertuigen onder de 3.5 ton et cetera.

Problemen met cabotage

Op dit moment zijn er problemen met cabotage, omdat de interpretatie van de wetgeving rondom cabotage nogal verschilt per lidstaat van de EU. Om deze reden verschilt de controle op cabotage ook erg per land. Bulc wil daar nu verandering in brengen en de wetgeving rondom cabotage verduidelijken, waarschijnlijk met als doel dat verschillen in interpretatie niet meer mogelijk zijn. TLN, de Nederlandse belangenorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistieke dienstverleners, zit namens Nederland rondom de tafel met de Eurocommissaris en zal de belangen van hun achterban onder de aandacht van de Eurocommissaris brengen.

Andere wijzigingen

Naast cabotage staan er meer wijzigingen op het spel. Zo gaat de Commissie kijken of er een wijziging nodig is voor de sociale regels die natuurlijk te maken kunnen hebben met concurrentievoordeel dat met cabotage behaald kan worden. Ook zijn er ideeën om een gelijk speelveld voor wegtransport in Europa te creëren en om problemen rondom vervoer door voertuigen die minder dan 3.5 ton wegen op te lossen. Er is nog niet veel bekend over eventuele wijzigingen in de rijtijdenwet, waarin de rij- en rusttijden staan. Wel wil de Commissie veel onduidelijkheden uit de wereld helpen, bijvoorbeeld rondom de wekelijkse rust.

Tachograaf uitlezen

De Commissie benadrukt dat het vooral om wijzigingen gaat en niet zo zeer om nieuwe wetgeving. Het gaat er vooral om dat de huidige wetgeving eenduidig wordt gevolgd door alle lidstaten. De wijzigingen in de wetgeving, ook die rondom de cabotage, zullen waarschijnlijk begin 2017 gepresenteerd worden. Wat deze exact voor gevolgen zullen hebben voor zaken als cabotage en de rijtijdenwet weten we nog niet. Wel zijn we bij TachoByte voorbereid op de alle wijzigingen wat betreft rij- en rusttijden zodat we onze klanten ook in de toekomst kunnen blijven voorzien van een deugdelijke oplossing voor het automatisch uitlezen van hun tachograaf.

Vraag een offerte aan