Digitale tachograaf gebruiken

Wat moet u weten en/of doen als chauffeur wanneer uw voertuig is uitgerust met een digitale tachograaf?

De chauffeurspas invoeren.

Het voertuig op contact zetten en uw chauffeurskaart met de chip naar boven en de pijl naar voren in de tachograaf plaatsen.
Als u met 2 chauffeurs rijdt dan moet de andere chauffeur ook zijn of haar kaart in de tweede gleuf van de tachograaf plaatsen. Bij een chauffeurs wisseling moeten ook de passen van sleuf 1 en sleuf 2 gewisseld worden!

Toevoegen van activiteiten:

Vanaf 2 maart 2015 is het verplicht om de activiteiten buiten het voertuig in te voeren in de digitale tachograaf. Er zijn meer mogelijkheden voor handmatige invoer (b.v. dienst voortzetten, dienst met terugwerkende kracht voortzetten, dienst invoegen). U kunt dan door middel van de pijltjes toetsen de tijden invullen en de geselecteerde activiteit verantwoorden (rust, arbeid, beschikbare tijd).
De tachograaf zal ook vragen in welk land en regio de werkzaamheden plaatsvinden. Wanneer u alle stappen heeft genomen zal de tachograaf aangeven dat u kunt gaan rijden. Let op: De tijden moeten worden ingevoerd volgens UTC-tijd. De tachograaf registreert alle activiteiten van het voertuig gerelateerd aan de UTC-tijden (zomertijd 2 uur en wintertijd 1 uur vroeger dan de lokale tijd).

Tijdens het rijden:

Als u bent aangemeld wordt het rijden automatisch geregistreerd als rijtijd. Wat belangrijk is bij een digitale tachograaf, is het gebruik van de symbolen die u kunt kiezen voor de activiteit waar u bij stilstand mee bezig bent.
Bij de digitale tachograaf moet u er goed op letten dat u de knoppen met symbolen goed bedient, de symbolen kunt bedienen door op de 1 (of bij de 2e bestuurder op 2) te drukken. Dan ziet u de symbolen boven het nummer verschijnen. De digitale tachograaf springt namelijk na het rijden gelijk op arbeidstijd, dus bij rust moet u het Pauze/Rust symbool verantwoorden.
Let op: ook op dat wanneer u tijdens uw nachtrust, om welke reden dan ook, de auto verplaatst, de tachograaf direct op arbeid zal springen. Let er dus op dat u hem direct weer op rust zet, anders wordt de gehele nacht als arbeid geregistreerd!

Na uw dienst:

Wanneer u klaar bent met uw werkzaamheden, verwijdert u uw kaart uit de tachograaf. De tachograaf zal voor het uitwerpen, net als bij het plaatsen van de chauffeurskaart, vragen in welk land dit plaatsvindt.
Belangrijk: bij onjuist gebruik van de tachograaf of bij fraude kunnen hoge boetes worden opgelegd! Bekijk hier het overzicht van overtredingen en boetes.

Uitlezen van de chauffeurskaart en tachograaf. De data van uw chauffeurskaart moeten minimaal één maal per 3 weken uitgelezen worden.
Eén maal per 3 maanden zal uw tachograaf (het massageheugen uitgelezen moeten worden.

Out of scope

De ‘out of scope’ functie die vaak als uitweg wordt gezien mag uitsluitend buiten het geldigheidsgebied van de verordening worden gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat indien buiten de openbare weg wordt gereden het gebruik van bestuurderskaarten niet noodzakelijk is. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld afgesloten bedrijfsterreinen en rangeerterreinen. Let wel op het gebruik, het kan als overtreding bestempeld worden als u hier geen geldige verklaring voor heeft.

Defect

Als uw tachograaf onderweg defect raakt, bent u niet verplicht om de tachograaf-installatie onderweg te laten herstellen of vervangen mits:
1. Er geen fraude in het spel is.
2. U uw rijtijdregistratie bijvoorbeeld op de achterzijde van de print rol bijhoudt.
3. U binnen 7 dagen na het defect raken de tachograaf in Nederland kunt laten repareren.
Zorg ook altijd dat u een extra print rol bij zich heeft! Als uw chauffeurskaart defect of gestolen is of als u uw kaart bent verloren dient u zelf print-outs te maken van uw rij- en rusttijden!
De print-out moet eveneens worden gemaakt als u wisselend met digitale en analoge tachografen werkt. Vergeet deze print-out niet van uw persoonsgegevens te voorzien zoals o.a. naam, kaartnummer en handtekening.
In Nederland mag u uw voertuig nooit zonder chauffeurskaart verplaatsen; dit is altijd een overtreding. Meld een defecte, gestolen of verloren kaarten binnen 7 dagen aan inspectie leefomgeving en transport.

Enkele referenties

“Wij leveren het beste transport naar Scandinavië, dankzij TachoByte”

Schouwstra Transport

“Nooit meer omkijken naar het uitlezen van de digitale tachograaf”

Melo Transport

“Altijd op de hoogte van de positie van alle voertuigen”

Wim Martens B.V.

TachoByte B.V.

TachoByte zet zich sinds 2007 vol passie in om voor u de beste tachograafoplossingen te bedenken en te implementeren. We zijn hierbij overtuigd van de bijdrage die we leveren aan de efficiëntie van uw bedrijf. 

Contact

TachoByte B.V.
Marssteden 72
7547 TD Enschede
 +31 53 434 11 21
  +31 53 434 56 63

Ritregistratie met keurmerk

Rittenregistratie met keurmerk, goedgekeurd door De Belastingdienst.

Objectbewaking

GPS tracker, met beveiliging en draaiurenmeter.